Rodinné a detské podujatia

Vieme zrealizovať podujatie či už na základe konkrétnej požiadavky klienta alebo na základe kreativity agentúry s ohľadom na špecifikáciu klienta. Keď je dobrý nápad, vytvoríme aj akciu na „holej lúke“. Príkladom je už druhý ročník – Celoslovenské stretnutie dvojčiat a viacerčiat (účasť cez 2 000 ľudí). Konkrétne v tomto prípade sme vytvorili koncept, oslovili partnerov, ktorí nám podujatie finančne a produktovo zastrešili, spropagovali ho (mediálni partneri) a odkomunikovali v rámci celého Slovenska. Výsledkom bol výrazný pozitívny ohlas tak zo strany širokej verejnosti, samotných partnerov, zúčastnených rodín a médií. Na tomto podujatí sa odprezentovalo 15 spoločností z rôznych trhových segmentov, na základe konkrétnych špecifikácií a ich začlenenia do podujatia.

Viac informácií na www.dvojickovo.sk :

http://www.dvojickovo.sk/index.php/aktualne-informacie/331-na-2-celoslovenske-stretnutie-dvojciat-a-viacerciat-2013-podporene-protetika-kids-sa-prislo-pozriet-339-rodin-s-dvojcatami-a-viacercatami.html

Hlavné oblasti:

• Rodinné podujatia špecifického druhu
• Deň detí, detské a rodinné animácie na firemných hrách
• Detská párty