Public Relations

PR sú z pohľadu rozličných sfér ľudskej činnosti umením, vedou, remeslom i politikou, diplomaciou aj profesiou.

 • Umením pre svoju tvorivosť.
 • Vedou pre nevyhnutnosť systematického prístupu, vytrvalosti a plánovania.
 • Remeslom pre potrebu základných komunikačných zručností.
 • Politikou i diplomaciou vzhľadom na častú delikátnosť svojej misie pri presadzovaní určitého záujmu.

 

PR je zámerné, plánované a dlhodobé úsilie vytvárať a podporovať vzájomné pochopenie a súlad medzi organizáciami a verejnosťou.

Hlavné oblasti PR činnosti:

 • Media relations
 • Tlačové konferencie, neformálne stretnutia s novinármi
 • Tlačové správy, advertorials
 • Interná a externá komunikácia
 • Produktové PR - komunikácia a podpora nových a existujúcich produktov
 • Krízová komunikácia
 • Monitoring médií
 • Sponzoring
 • Firemné tlačoviny