Event a Teambuilding

Našim klientom poskytujeme full servis, od predstavenia kreatívneho nápadu eventu, jeho produkcie až po samotnú realizáciu. Našou prednosťou sú kvalifikovaní inštruktori a koordinátori, originálne nápady a flexibilita.
Hlavné oblasti eventovej činnosti:

  • Firemné akcie, gala večery, VIP party, recepcie
  • Kongresový a konferenčný servis
  • Firemné mítingy, školenia, zamestnanecké víkendy
  • Vianočný večierok, Mikuláš

 

Súčasťou realizácie event marketingu je aj produkcia a servis s tým súvisiaci (výzdoba, dekorácie interiérov aj exteriérov, reklamné, prezentačné a darčekové predmety, výroba tlačových materiálov, grafika…). Medzi naše zručnosti radíme tvorivosť, inovatívne riešenie indoorových a outdoorových aktivít, kreativitu s ohľadom na špecifiká klienta a originalitu nápadov.

Teambuilding je vhodný nielen na odreagovanie a relax, ale zároveň aj dobrou inšpiráciou na zocelenie pracovného kolektívu a zlepšenie vzájomnej komunikácie medzi zamestnancami. Účastníci majú možnosť preukázať vlastnú kreativitu a schopnosť dohovoriť sa medzi sebou, ako aj nájsť riešenia na zvládnutie prekážok. Na základe vlastných zážitkov spoznajú nutnosť dôvery a podpory tímovej spolupráce. Dva faktory na víťazstvo sú atmosféra, ktorá motivuje a prestíž medzi zamestnancami. Zúčastniť sa spoločne športových aktivít predstavuje takisto vhodný spôsob, ako otvoriť komunikáciu medzi obchodnými partnermi a spoločnosťou.Hlavné oblasti teambuildingovej činnosti:

  • Teambuildingové a zážitkové programy
  • Outdoor tréningy
  • Športové dni (beh, rafting, splavovanie, zlaňovanie ...)